VASSILIJ KANDINSKY

"Color is the keyboard, the eyes are the harmonies, the soul is the piano with many strings. The artist is the hand that plays, touching one key or another, to cause vibrations in the soul"


Composition VII (1913) anses vara mästerverket i Kandinskys konst före första världskriget. Målningen består av 30 olika teckningar, akvareller och oljemålningar - dessa sammanställde han på fyra dagar till Composition VII. Det centrala motivet i kompositionen är en oval form med en oregelbunden triangel. Denna ovala form kan ses som ettt orkanens öga omgivet av virvlande färger och former.

 

Kandinsky föddes i Moskva 1866. Sin tidiga barndom tillbringade han i Odessa (Ukraina). Hans föräldrar spelade piano och cittra och Kandinsky själv lärde sig spela piano och cello vid tidig ålder. Musikens inflytande i hans verk som konstnär märks inte bara i målningarnas form och motiv utan också i de namn som Kandinsky gett dem - Improvisations, Compositions och Impressions.
1866 började han studera vid universitetet i Moskva. Han studerade juridik och ekonomi och efter studierna undervisade han vid Moskvas juridiska fakultet. Han var lyckad som lärare men även som skribent. 1895 besökte Kandinsky en Monetutställning där han upptäckte Monets "Höstackar vid Giverny" Kandinsky säger om detta: "Det var först efter att ha tittat i utställningskatalogen som jag såg målningen föreställde höstackar och jag blev upprörd över att inte ha sett och uppfattat detta själv. Jag tänkte också att en målare hade inte rätt att måla på detta oprecisa sätt!".
Snart därpå reste Kandinsky till München för att studera konst; modellteckning, sketch och anatomi - på den tiden ansett som grundutbildning för en konstnär.
Ironiskt nog kom Kandinskys arbete som konstnär att utvecklas i en riktning som var vida mer abstrakt än impressionister som Monet. "Jag applicerade drag och kladd med färg med palettkniven på duken och försökte få färgerna att sjunga så gott jag kunde".
Kandinsky kom snart att bli sedd som grundaren av abstrakt konst och hans verk visaes på utställningar över hela Europa från 1903. Hans verk skapade kontroverser bland kollegor, publiken och konstkritiker.
I USA introducerades hans arbete för Solomon Guggenheim som kom att bli en av Kandinskys mest entusiastiska supportrar. Kandinsky bildade konstnärsgruppen Blaue Ritter i München som kom att bli en av de mest inflytelserika konströrelserna under 1900-talet.
1933 lämnade Kandinsky Tyskland och bosatte sig i Neuilly nära Paris. Hans konstnärliga arbete fortsatte att anses som kontroversiellt - det sågs inte med nådiga ögon av den etablerade Pariseliten men hans konstnärsstudio besöktes regelbundet av yngre konstnärer som Míro, Arp, Magnelli och Sophie Tauber.
Vassilij Kandinsky målade ända fram till sin död 1944 och hans unika känsla för nya geometriska former har skapat en abstrakt konst utan dess jämlike i konsthistorien.

 


Composition VIII målad 1923 - färgmassan ersatt av rytmiken i geometriska former.


Gul röd blå målad 1925.

TILLBAKA TILL LIMPUTTE

TILLBAKA TILL LIMPUTTE ENTERTAINER